Privatlivspolitik

Når du booker Højfyns Friluftscenter, overgiver du dine personoplysninger til KFUM-Spejderne i Tommerup, da det er spejdergruppen der står for udlejning af Friluftscenteret.

Denne privatlivspolitik omhandler og gælder for de oplysninger, som du giver til os, når du lejer Højfyns Friluftscenter, og når du færdes på vores hjemmeside booking.tommerupspejder.dk.

I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer dem m.m. Er der oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere, kan du henvende dig på booking@tommerupspejder.dk.

Vi gennemgår regelmæssigt politikken for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Politikken kan ændres uden varsel, og væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Denne politik er seneste opdateret 18. december 2018.

Hvem er ansvarlig for mine personoplysninger?

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

KFUM-Spejderne i Tommerup
c/o Eva Skov-Jørgensen
Møllebakken 13
5690 Tommerup

Tlf.: 2460 3639
Mail: booking@tommerupspejder.dk

CVR: 17751840

Rammen for behandlingen af dine personoplysninger er sat af den til enhver tid gældende europæiske Persondataforordning og den danske Databeskyttelseslov.

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, behandlingen af dine oplysninger eller mistanke om manglende overholdelse, kan du kontakte KFUM-Spejderne i Tommerup på booking@tommerupspejder.dk.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Afhængigt af om du er lejer af Højfyns Friluftscenter eller blot besøger vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i det omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som organisation.

I de tilfælde, hvor du er forpligtet til at give os oplysninger om dig selv, vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne markeret med *, typisk ved booking af Højfyns Friluftscenter. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, kan det have den konsekvens, at du ikke kan leje Friluftscenteret.

De personoplysninger, vi behandler om dig

Disse almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger om dig kan vi indsamle og behandle:

Som lejer af Højfyns Friluftscenter:

Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse.

Som besøgende på vores hjemmeside:

Vi benytter cookies på vores hjemmesider for at forbedre brugeroplevelsen via fx brugerstatistik. Her kan du læse mere om vores brug af cookies:

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes.

På booking.tommerupspejder.dk forekommer der cookies i forbindelse med følgende:

 • - Statistikindsamling (Google Analytics)
 • - Login-funktion på booking.tommerupspejder.dk (KFUM-Spejderne i Tommerup)
 • - Ved indlejring af indhold fra 3. part (f.eks. YouTube, Google Forms, Google Maps)

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Hvad bruges mine oplysninger til?

Hvordan dine oplysninger bruges, afhænger af, om du er lejer af Højfyns Friluftscenter eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

Er du lejer af Højfyns Friluftscenter, bruger vi dine personoplysninger til at:

 • - kunne administrere din booking, herunder at:
 • - kunne sende dig oplysninger vedr. din booking af Højfyns Friluftscenter
 • - kunne opkræve penge for leje af Højfyns Friluftscenter

Er du alene bruger af vores hjemmeside, bruger vi dine personoplysninger til at:

 • - kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
 • - udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
 • - optimere vores hjemmesides indretning

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

Almindelige personoplysninger

 • Når du lejer Højfyns Friluftscenter er det nødvendigt for os at behandle dine almindelige personoplysninger for at kunne indgå aftalen med dig eller dit barn eller for at kunne håndtere eventuelle forespørgsler forud for en aftale med os. Vi er retligt forpligtet til at gemme regnskabsoplysninger i op til fem år pga. bogføringsloven. Efter 5 år fra din booking af Højfyns Friluftscenter vil oplysningerne, som er gemt i regnskabsøjemed, blive anonymiseret i vores regnskabssystem.

(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b) og stk. 1 (c))

 • Vi har en interesse i at kunne sende dig mails med informationer, der vedrører din booking. Ønsker du ikke længere at modtage e-mails, kan du frabede dig det ved at skrive til booking@tommerupspejder.dk.

(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f))

 • Vi udarbejder diverse statistikker, eks. over udlejning af friluftscenteret og brug af hjemmesiden. Bruger du vores hjemmeside, har vi, i begrænset omfang, brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. Data der indsamles til statistiske formål slettes senest efter 2 år.

(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f))

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som hjælper os fx med økonomi, vores IT-drift og hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede til, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

Hos KFUM-Spejderne i Tommerup er vores behandling af dine eller dit barns personoplysninger underlagt interne politikker og procedurer for, hvordan vi opretholder et passende sikkerhedsniveau fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysningerne frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

Enkelte af vores serviceleverandører befinder sig uden for den Europæiske Union/Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde. Det kan derfor forekomme at dine personoplysninger deles med modtagere i lande uden for EU/EØS, dog kun leverandører som har bundet sig juridisk til overholdelsen af persondataforordningen.

Det kan også ske, at vi beder om dit samtykke til at overføre personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, eller at dette er nødvendigt som følge af en aftale med dig, eksempelvis ved spejderaktiviteter i udlandet. Du kan til enhver tid få oplysning om, hvilke garantier der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

Hvilke rettigheder har jeg?

Som den der afgiver personoplysninger, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af ved at kontakte booking@tommerupspejder.dk.  

Vær opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af rettighederne. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til at blive slettet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på booking@tommerupspejder.dkkan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv yderligere.

Du kan også logge ind på booking.tommerupspejder.dk hvis du har oprettet en profil, og tilgå din profil under ’Min konto. Her vil de oplysninger, vi har registreret om dig, fremgå.

Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi af god grund ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af behandling

Du har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Indsigelsesret

Du har i nogle tilfælde ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger. Det gælder i de tilfælde at behandlingen er baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f))

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage og ændringen sker derfor kun fremadrettet.

Hvordan kan jeg klage over jeres behandling af mine personoplysninger?

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine eller dit barns personoplysninger, og har vi af god grund afvist din klage, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal 
1300 København K. 

Tlf.: 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk