Betingelser for leje af Friluftscenteret

Hos KFUM-Spejderne i Tommerup er vi meget glade for Højfyns Friluftscenter. Vores ønske med centeret har hele vejen igennem været at skabe et samlingspunkt for hele byen, lige fra spejdermøder og foreningsmødes til klassearrangementer og børnefødselsdage.

Alle kan leje friluftscenteret til et arrangement, hvor der også er rig mulighed for at bruge udendørsarealerne til bål, aktiviteter og hygge.

Vi udlejer ikke til fester! Her kan vi anbefale Tommerup forsamlingshus.

Alle kræfterne bag Friluftscenteret er frivillige, og vi har derfor forsøgt at lave en let og smidig lejeordning, som i høj grad bygger på en tillid til hinanden, så vi sammen kan bevare et smukt og velholdt sted i byen.

God fornøjelse med brugen af centret!

Retningslinjer

Typen af arrangementer, der må holdes i Friluftscenteret
Der må ikke holdes fester i Højfyns Friluftscenter. En rolig barnedåb er OK. En 30 års fødselsdag er normalt IKKE. Ligeledes vil vi ikke acceptere fulde mennesker eller høj musik.

Vi tror på tillid – tillid til at folk forstår vores grænser. Er du i tvivl, så lej et andet lokale, mere egnet til fest. Vi kan anbefale Tommerup Forsamlingshus.

Mange af os bor i lokalområdet. Oplever vi høj musik eller fulde mennesker, vil vi med øjeblikkelig virkning stoppe lejemålet, og bede alle om at forlade Friluftscenteret. Dette er ikke til diskussion, og vi vil om nødvendigt tilkalde politiet. Her er vi kompromisløse.

Vi driver ikke et festlokale, men et Friluftscenter, hvor folk kan mødes og nyde vores center med gode udendørsarealer til leg, hygge og samvær.

Overtagelse af Friluftscenteret

Friluftscenteret overtages i den stand, det findes i den pågældende dag. Vi får det gjort rent ugentligt, og forsøger at holde det ryddeligt og pænt. Men det er også et hus der bruges af mange mennesker. Der bør derfor påregnes tid til at tjekke Friluftscenteret og evt. foretage en let rengøring inden brug.

Vi tjekker derfor heller ikke Friluftscenteret før hver udlejning, da vi tror på, at vi sammen kan få det til at fungere smidigt og godt. Dette afspejles også i den lave udlejningspris.

Selvom Friluftscenteret overtages med lidt jord på gulvet efter et spejdermøde, forventer vi fortsat Friluftscenteret efterladt i rengjort stand. Tak.

Bestilles Friluftscenteret til virksomhedsarrangementer, vil der altid blive gjort rent umiddelbart inden udlejningen finder sted.

Adgang til Friluftscenteret

Kan jeg komme ind dagen før til borddækning o.l.?
Nej. I har kun adgang indenfor det tidsrum lejemålet gælder.

Friluftscenteret bruges meget. Eksempelvis spejdere der impulsivt mødes en aften til hygge. De kigger i bookingsystemet og tager afsted. Så en fredag aften der ser ledig ud, kan med få minutters varsel blive booket. Vi kan derfor ikke styre aftaler udenom vores bookingsystem. Det vil blot give os og lejere megen besvær og ærgrelser.

Når I modtager koden til døren per mail, må I gerne låse jer ind og tjekke lokalerne – hvis der ikke er andre i Friluftscenteret. Men I må altså ikke begynde borddækning, kører varer derned o.l., da der kan være andre bookinger i tiden op til jeres booking.

Adgangskode
Der er elektronisk kodelås på hovedøren. I får tilsendt koden per mail cirka 1 uge før lejemålet starter.

Ved ankomst: Indtast den udleverede kode efterfulgt af #.
Ved afrejse: Ryk op i håndtaget. Tryk koden efterfulgt af #.

Brug af Friluftscenteret

El:
Ved ankomst og afrejse aflæses elmåleren. Den sidder udvendigt på bagsiden af ”garagen”.
Forbruget beregnes og afregnes ved at overføre pengene til KFUM-spejdernes konto eller på Mobilepay : 66718.

Brænde:
Koden til hængelåsen på brændeskuret bliver udleveret sammen med koden til hytten. Brug kassen ved brændeovnen.
Noter hvor meget brænde der bruges og overfør pengene til KFUM-spejdernes konto. Evt. brug Mobilepay: 66718.

Affald:
Sorter affaldet og put det i det respektive affaldscontainere. Hvis containeren er fuld, må der IKKE placeres affald ved siden af containeren. Derfor bedes I også tage større mængder affald med jer.

Står der ingen skraldespande ved hoveddøren. Så kig for enden af grusvejen. De står måske til tømning. Kig efter adressen “Mølledamsvej 4” på skraldespanden.

Varme:
Der er installeret en varmepumpe. Tændes den 2-3 timer før, er rummet varmet op.
NB! Husk at aflæse el før varmepumpen tændes.

Brug eventuelt også brændeovnen. (Ovnen åbnes ved at rykke ud i håndtaget. Det skal IKKE drejes).

Når I forlader Friluftscenteret :
Skru ned for el-radiatorerne, hvis I har skruet op. Skru dem ned på minimum.
Skru temperaturen på varmepumpen (fjernbetjeningen) ned på 12 grader. Husk altid at pege fjernbetjeningen mod varmepumpen, når den betjenes.

Køkken og rengøring:
Viskestykker, karklude og opvaskemiddel (tabletter til opvaskemaskinen) medbringes selv. Brug venligst ikke dem der findes i Friluftscenteret.

Ved afrejse skal:

  • - alt service og køkkeninventar, som har været i brug være vasket, rengjort og placeret på respektive pladser.
  • - borde og stole efterlades vaskede og rene.
  • - gulve fejet og vasket.
  • - brændeovnens askeskuffe tømmes på bålpladsen.- toiletter og håndvaske rengøres.
  • - inventar inde og ude stilles på plads.

Er rengøringen ikke tilstrækkelig, opkræves efterfølgende timehonorar for rengøring.

Praktisk information

Parkering:
Parkering ved Friluftscenteret er ikke tilladt. Dette bedes overholdt. Også af hensyn til vores naboer.
Informer venligst jeres gæster på forhånd.
Af- og pålæsning af varer ved Friluftscenteret er tilladt.

Parkering skal ske på Krengerupvej eller på Kamgaardsvej, hvorfra der går en sti til Friluftscenteret.
Ved større antal biler må der findes parkering ved skolen e.l.

Ødelæggelser:
Der skal gives besked om alle mangler, ødelæggelser mm.

Lejer forpligter sig til at dække skader på ejendommen, inventar, installationer, område m.v.
Reparationsudgifter efter regning vil blive opkrævet hos lejer.

Støj:
Tag hensyn til naboerne, da vi meget gerne vil bevare det gode naboskab.

Dette er ikke et forsamlingshus. Høj musik må IKKE forekomme.

Betaling:
Betaling for selve lejen skal ske i forbindelse med booking på bankkonto 1684-3225830818
Husk at påføre navn ved indbetaling.

Er betalingen ikke registreret efter 8 dage, bortfalder reservationen.
Ønsker du at annullere din booking, henviser vi til punktet “Annullering” herunder.

Betaling for forbrug skal ske skal senest 8 dage efter udlejning.
Ellers pålægges gebyr på 200,00 kr pr. løbende måned.

Annullering:
Ønsker du ikke at gøre brug af din booking alligevel, skal den annulleres skriftligt på booking@tommerupspejder.dk.
Sker dette 1 måned før bookingens startdato refunderes det fulde beløb.
Annulleres bookingen under 1 måned før bookingens startdato, refunderes 50% af lejeudgiften.